Focus op welzijn van medewerkers kent een zakelijk belang

Het MVO-beleid is verweven met de business-doelen; een krachtige combinatie

Jefferson Wells is een dochteronderneming van ManpowerGroup, die wereldwijd actief is in bemiddeling tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Meer dan zeventig jaar richten ze zich op het duurzaam inzetten van kwaliteiten van mensen bij organisaties. Het MVO-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen) is hierop gebaseerd en daarmee verweven met de business doelen. Een meer krachtige combinatie is er niet.

DUURZAAMHEID BIJ MANPOWERGROUP EN JEFFERSON WELLS

Jeffrey van Meerkerk is directeur strategische relaties, Sustainability en CSR binnen ManpowerGroup Nederland. Hij vervult deze rol sinds 2011 en weet als geen ander op welke manier ManpowerGroup invulling geeft aan MVO.

“Het is voor ons belangrijk dat alles wat we in Nederland doen past binnen de MVO-agenda die door onze moederorganisatie in Noord-Amerika is opgesteld. (Deze agenda rust op 3 pijlers, Ready for Work, Skilling-Up en Integrating & Including.Alle projecten die we doen ondersteunen de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Hier committeren we ons dan ook aan.”

Voor ManpowerGroup en haar dochterondernemingen is één Environment, SocialGovernance (ESG) beleid opgesteld. Hierbij staat Social centraal, zonder het milieu en deugdelijk bestuur en samenhang uit het oog te verliezen. ManpowerGroup is een mensen-organisatie en kan vooral op Social het verschil maken. Vanaf haar oprichting in 1948 is er een focus op de waarde dat werk heeft in het leven van mensen. 

“We have a mission to improve the skills of people, wherever they may be, in whatever part of the world they live. We have a mission to talk to people, to consult with them, advise them and help them get the skills they need to get a job. Our company can be a tremendous instrument for good if in some way we can help make people employable.” – Elmer Winter, oprichter Manpower, 1969.

Bekijk hier het Global Social Impact Rapport 2020 van ManpowerGroup.

DIVERSTITEIT IS KRACHTIGER 

Deze missie is nooit losgelaten en vormt nu meer dan ooit het bestaansrecht van de organisatie en daarbij de kern van het ESG-beleid. Social steunt op drie pilaren: klaar voor werk, bijscholen, integratie en inclusiviteit. Hiermee geven ze handen en voeten aan het beleid. Ze leggen hierbij ook een focus op soft skills: aanpassingsvermogen, digitaal bewustzijn etcDe tweeledige vraag waar zo goed mogelijk invulling aan wordt gegeven vanuit het ESG-beleid is: Hoe verbinden ze talent aan waardig werk? Om hiermee mensen te helpen hun talenten ook in de toekomst succesvol in te zetten en daarmee hun opdrachtgever te helpen met het realiseren van de businessdoelstellingenHierbij is de gedachte van diversiteit en inclusiviteit belangrijk; het zonder bias selecteren, bemiddelen en begeleiden van mensen naar goed passend werk. Jeffrey vult hierbij aan: “Wij hebben de overtuiging dat diversiteit krachtiger is en meerwaarde heeft voor organisaties. Diverse teams presteren beter, er is meer creativiteit en het bevorderde productiviteit.”

MVO-BELEID IS EEN NEED-TO-HAVE GEWORDEN

ManpowerGroup is al elf jaar achtereen verkozen tot een van de ‘Most Ethical Companies’ wereldwijd. Ook is ManpowerGroup top ranked in de Dow Jones Sustainability Index. In het bijzonder zijn ze trots op de externe waardering die ze krijgen voor onze sterke bedrijfscultuur en de integriteit van waaruit ze werken. Elke dag werken ze aan het ontwikkelen en leveren van innovatieve, duurzame en inclusieve HR oplossingen die hun opdrachtgevers nodig hebben om hun businessdoelstellingen te realiseren. Hierdoor zijn ze ook in staat om steeds meer mensen te helpen aan betekenisvol werk.  Ze werken waarden gedreven en doen dit samen met hun klanten; alleen zo is de propositie houdbaar.

Waar in het recente verleden MVO-beleid een nice-to-have was, wordt dit meer en meer een need-to-have. Het belang om dit beleid te integreren in strategische businesskeuzes is groter door de snel veranderende wereld van werkDe arbeidsmarkt staat enorm onder druk. Er is grote vraag naar medewerkers met specifieke skills, die nog niet iedereen bezit. ManpowerGroup ziet het als haar taak om te kijken naar ieders “learnability”, ofwel het vermogen en de wil om continue nieuwe skills eigen te kunnen maken en dit talent duurzaam te verbinden aan de vraag van hun opdrachtgevers. 

FOCUS OP TALENTEN HEEFT EEN ETHISCH EN EEN ZAKELIJK BELANG 

Managing Director Jefferson Wells, Joaquin UrbinaIedereen zit vol talent, dit maakt mensen zo mooi. Ik zie het als mijn rol om met Jefferson Wells deze talenten naar boven te halen en in te zetten daar waar ze goed tot hun recht komen. We zitten met onze propositie heel dicht aan tegen de missie van Elmer Winter en dus van onze oorsprong.” 

Het aanbod van professionals die alle kwaliteiten bezitten en de juiste ervaringen al hebben opgedaan, is te klein om aan de marktvraag te voldoen. De wereld en functies veranderen simpelweg te snel en vergrijzing vergroot de uitdaging. Het belang van focus op ontwikkeling van talenten is dus niet enkel een menselijk en ethisch belang, maar evengoed een zakelijk belang. 

“Het is belangrijk dat meer bedrijven inzien dat diversiteit, inclusiviteit en focus op iemands (te ontwikkelen) talenten, bijdrage aan continuïteit. Zowel van dat van het welzijn van je medewerkers als dat van de groei van de organisatie.”– aldus Joaquin